กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICTC

พันธกิจของการพัฒนาสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร คือ ระบบข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

cover

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมงานรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3

โดยมีนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เข้...

อ่านต่อ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 2/2567

โดยมี ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมงานรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในระดับเขต จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชอำเภอโพธาราม สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย🔸 การให้บริการขึ้นและปรับปรุงทะเบีย...

อ่านต่อ

Clinic IT

ช่องทางแห่งองค์ความรู้ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เกษตรดิจิทัล

ข้อมูลจากวารสารกรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวสารการทำงานและการออกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการความรู้ (KM)

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร

0 +
แอปพลิเคชันทั้งหมด
0
แอปพลิเคชันสนับสนุนงานการเกษตร
0
แอปพลิเคชันบริหารงานบุคลากร
0
แอปพลิเคชันบริการประชาชน

งานกิจกรรมของเรา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทาง ICTC จัดขึ้น

ICTC DOAE ขอนำเสนอ

แอปพลิเคชัน Farmbook

เกษตรกรยุคใหม่ ต้องมี Farmbook เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และก้าวข้ามขีดจำกัดของการเป็นชาวเกษตรกร

Farmbook on Android

หากท่านใช้งานโทรศัพท์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android สามารถแตะที่นี่เพื่อโหลดแอปพลิเคชันนี้ผ่าน Google Play Store

Farmbook on iOS

หากท่านใช้งานโทรศัพท์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS สามารถแตะที่นี่เพื่อโหลดแอปพลิเคชันนี้ผ่าน Apple Store

พบเจอปัญหา??

เคลียร์ จบ ทุกข้อด้วยระบบ คุณถาม-เราตอบ

ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อเรา ได้ทุกเมื่อ

2143/1 อาคาร 1 ชั้น 3 ถนนหพลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-579-3723
digitaldoae@gmail.com
Skip to content